Κοινόχρηστα - Διαχείριση Κτιρίων | ΕΣΤΙΑ
 
Γάζης 17
157 71 Ζωγράφου - Άνω Ιλίσια
 
Τηλέφωνο: +302107779112
 
Κινητό τηλέφωνο: +306944340494
 
 
 
 
 

Συντήρηση Καυστήρων

 
Η συντήρηση του καυστήρα σε μία πολυκατοικία συνίσταται να πραγματοποιείται μία φορά το έτος, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.

Άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία τεχνικών καυστήρων, με την καθοδήγηση μηχανολόγου της εταιρείας ΕΣΤΙΑ στου Ζωγράφου - Άνω Ιλίσια, μπορούν να φέρουν εις πέρας σωστές και ολοκληρωμένες συντηρήσεις καυστήρων.

Η ρύθμιση του καυστήρα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους τεχνικούς καυστήρων της εταιρείας μας να ρυθμίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τα καυσαέρια του καυστήρα και την απόδοσή του.

Εμπιστευθείτε μας για μία σωστή συντήρηση, καθώς αυτή θεωρείται απαραίτητη διότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στο καύσιμο και ελαχιστοποιούνται οι πιθανές βλάβες.