Κοινόχρηστα - Διαχείριση Κτιρίων | ΕΣΤΙΑ
 
Γάζης 17
157 71 Ζωγράφου - Άνω Ιλίσια
 
Τηλέφωνο: +302107779112
 
Κινητό τηλέφωνο: +306944340494
 
 
 
 
 

Νέα

 
Χρήσιμες πληροφορίες για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων
 
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αντιμετωπίζεται κατά ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο το θέμα της ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών.Με τη νέα νομοθεσία καταργείται η προηγούμενη του 2002 και επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

Καθορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα και αποσαφηνίζεται πλήρως ότι κάθε ανελκυστήρας ελέγχεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της εποχής του.

Ο έλεγχος του ανελκυστήρα αποτελείται από 2 μέρη:

Α) Τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης από φορείς ελέγχου
Β) Την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης από αδειούχο συντηρητή
 
 
 
Απλοποιείται η διαδικασία καταχώρησης νέων ανελκυστήρων:
 
Μειώνεται η συχνότητα συντήρησης του ανελκυστήρα:
 
Ο έλεγχος από πιστοποιημένο φορέα ορίζεται:
 
Άλλες αλλαγές